12 Stemming brief Adviesaanvraag aan de Onderwijsraad

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad (27923, nr. 266). 

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van het Presidium te besluiten. 

Daartoe wordt besloten. 

Naar boven