19 Stemmingen moties Sterk beroepsonderwijs, praktijkleren en passende ondersteuning mbo-studenten

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Sterk beroepsonderwijs, praktijkleren en passende ondersteuning mbo-studenten, 

te weten: 

 • -de motie-Özdil c.s. over de versterking van de rechtspositie van studenten (31524, nr. 318); 

 • -de motie-Özdil over het verplichten van mbo's om een faciliteit voor een klachtenprocedure in te richten (31524, nr. 319); 

 • -de motie-Kwint over een landelijke kaderstellende deelnemersovereenkomst ter verduidelijking van de rechtspositie van de student (31524, nr. 321); 

 • -de motie-Kwint over een transparant, eerlijk proces bij onderwijsgeschillen (31524, nr. 322); 

 • -de motie-Kwint over de kwijtschelding van studieschuld als een klacht gegrond is verklaard (31524, nr. 323); 

 • -de motie-Kwint/Van den Hul over rechten voor zwangere studenten (31524, nr. 324); 

 • -de motie-Wiersma c.s. over een ministeriële regeling met het oog op een goed vindbare studiebijsluiter (31524, nr. 325); 

 • -de motie-Wiersma c.s. over onderzoek naar het lage aantal bbl-plekken (31524, nr. 326); 

 • -de motie-Van den Hul over de zorgplicht van mbo-instellingen (31524, nr. 327); 

 • -de motie-Kuzu over het Regionaal investeringsfonds mbo ten goede laten komen aan het versterken van entreeopleidingen (31524, nr. 328); 

 • -de motie-Kuzu over een maximumaantal lesuren voor docenten in het mbo (31524, nr. 329); 

 • -de motie-Van der Molen/Van den Hul over een experiment met verlenging van de kwalificatieplicht (31524, nr. 330). 

(Zie vergadering van 29 juni 2017.) 

De voorzitter:

De motie-Özdil c.s. (31524, nr. 318) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Özdil, Van den Hul, Van der Molen, Diertens en Kuzu. 

Zij krijgt nr. 331, was nr. 318 (31524). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Özdil c.s. (31524, nr. 331, was nr. 318). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, het CDA en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Özdil (31524, nr. 319). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Kwint (31524, nr. 321). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Kwint (31524, nr. 322). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Kwint (31524, nr. 323). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Kwint/Van den Hul (31524, nr. 324). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Wiersma c.s. (31524, nr. 325). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Wiersma c.s. (31524, nr. 326). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, D66, de VVD, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van den Hul (31524, nr. 327). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Kuzu (31524, nr. 328). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Kuzu (31524, nr. 329). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van der Molen/Van den Hul (31524, nr. 330). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven