Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201724515 nr. 395

24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 395 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 28 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vroegtijdige schuldhulpverlening van belang is, maar dat slechts een beperkt aantal mensen met problematische schulden in een schuldhulpverleningstraject zit;

van mening dat de instelling van een landelijke schuldhulplijn kan bijdragen aan laagdrempelige hulpverlening, bijvoorbeeld «155, Schuld te Lijf»;

verzoekt de regering, in overleg met de VNG de mogelijkheden van laagdrempelige toegang tot schuldhulp te onderzoeken waaronder de instelling van een (gratis) landelijk telefoonnummer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk