10 Stemmingen moties Jaarverslag 2016 ministerie van Economische Zaken

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Jaarverslag 2016 van het ministerie van Economische Zaken, 

te weten: 

  • -de motie-Weverling c.s. over verbeteringen in het informatieproces van begrotingen en jaarverslagen (34725-XIII, nr. 10); 

  • -de motie-Van der Lee over middelen voor het ROAD-project op alternatieve wijze inzetten (34725-XIII, nr. 11); 

  • -de motie-Grashoff over adequate verantwoording over de staat van de Nederlandse natuur (34725-XIII, nr. 12); 

  • -de motie-Ouwehand over verder aanscherpen van het hitteprotocol (34725-XIII, nr. 13); 

  • -de motie-Ouwehand over maatregelen om het aantal stalbranden terug te dringen (34725-XIII, nr. 14); 

  • -de motie-Ouwehand over maatregelen tegen hittestress bij dieren in de veehouderij (34725-XIII, nr. 15); 

  • -de motie-Ouwehand/Arissen over maatregelen om het achterlaten van dieren in auto's op warme dagen te voorkomen (34725-XIII, nr. 16). 

(Zie wetgevingsoverleg van 28 juni 2017.) 

De voorzitter:

De motie-Ouwehand (34725-XIII, nr. 13) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Ouwehand en Graus. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 17, was nr. 13 (34725-XIII). 

De voorzitter:

De motie-Ouwehand (34725-XIII, nr. 14) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Ouwehand en Graus. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 18, was nr. 14 (34725-XIII). 

De voorzitter:

De motie-Ouwehand (34725-XIII, nr. 15) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Ouwehand en Graus. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 19, was nr. 15 (34725-XIII). 

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen. 

Op verzoek van mevrouw Ouwehand stel ik voor, haar gewijzigde motie (34725-XIII, nr. 18, was nr. 14) en haar gewijzigde motie (34725-XIII, nr. 19, was nr. 15) aan te houden. Op verzoek van de heer Van der Lee stel ik voor, zijn motie (34725-XIII, nr. 11) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Weverling c.s. (34725-XIII, nr. 10). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Grashoff (34725-XIII, nr. 12). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand/Graus (34725-XIII, nr. 17, was nr. 13). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66 en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Ouwehand/Arissen (34725-XIII, nr. 16). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Naar boven