23 Stemming motie Landbouw- en Visserijraad

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO Landbouw- en Visserijraad 12 en 13 juni 2017, 

te weten: 

  • -de motie-Ouwehand/Grashoff over tegen het EU-voorstel over hormoonverstorende stoffen stemmen (21501-32, nr. 1031). 

(Zie vergadering van 29 juni 2017.) 

In stemming komt de motie-Ouwehand/Grashoff (21501-32, nr. 1031). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven