24 Stemming motie Rekenrente voor verplichtingen van verzekeraars

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het dertigledendebat over de rekenrente voor verplichtingen van verzekeraars,

te weten:

  • -de gewijzigde motie-Van Rooijen over een actuarieel onderzoek naar de verschillen tussen de UFR voor pensioenfondsen en verzekeraars (32043, nr. 367, was nr. 366).

(Zie vergadering van 8 juni 2017.)

De voorzitter:

De gewijzigde motie-Van Rooijen (32043, nr. 367, was nr. 366) is in die zin nader gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de methoden van de UFR voor verzekeraars en pensioenfondsen sterk blijven verschillen, ook na Europese aanpassing van de UFR voor verzekeraars;

overwegende dat EIOPA van mening is dat de Nederlandse UFR voor pensioenfondsen mogelijk onvoldoende stabiel is;

overwegende dat een langetermijnrenteverwachting niet verschillend kan zijn voor pensioenfondsen en verzekeraars;

overwegende dat Nederland het enige land in Europa is waar de discontovoet voor pensioenfondsen lager is dan voor verzekeraars;

verzoekt de regering, een actuarieel onderzoek uit te laten voeren door een gerenommeerd actuarieel bureau naar de verschillen tussen de UFR voor pensioenfondsen en verzekeraars en de impact daarvan op pensioendeelnemers en de economie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 373, was nr. 367 (32043).

Op verzoek van de heer Van Rooijen stel ik voor, zijn nader gewijzigde motie (32043, nr. 373, was nr. 367) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De stemmingen onder nummer 25 zijn uitgesteld, dus we zijn klaar met de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven