31 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Nadere informatie omtrent de huisvesting van vergunninghouders - 19637-2334 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 30 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nadere informatie omtrent de huisvesting van vergunninghouders - 19637-2334 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 30 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 19 juni 2017 - 21501-02-1764 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 16 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 19 juni 2017 - 21501-02-1764 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 16 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang onderzoek naar aanleiding van motie van het lid Omtzigt over het opleggen van btw voor beleggen bij pensioenfondsen en bij beheersdiensten (Kamerstuk 21501-07-1436) - 21501-07-1449 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 28 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang onderzoek naar aanleiding van motie van het lid Omtzigt over het opleggen van btw voor beleggen bij pensioenfondsen en bij beheersdiensten (Kamerstuk 21501-07-1436) - 21501-07-1449 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 28 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda van de informele EU Gezondheidsraad van 20 en 21 juli 2017 te Tallinn - 21501-31-451 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda van de informele EU Gezondheidsraad van 20 en 21 juli 2017 te Tallinn - 21501-31-451 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 15 juni 2017 - 21501-31-452 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 15 juni 2017 - 21501-31-452 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Maatregelen tegen ongewenste premium sms-diensten - 24095-417 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Maatregelen tegen ongewenste premium sms-diensten - 24095-417 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over vervolgonderzoek kredietwaarschuwing - 24515-404 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 30 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over vervolgonderzoek kredietwaarschuwing - 24515-404 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 30 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over verschillende onderwerpen gerelateerd aan de ondersteuning van personen met verward gedrag - 25424-368 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over verschillende onderwerpen gerelateerd aan de ondersteuning van personen met verward gedrag - 25424-368 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Monitor over het persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb) 2016 - 25657-292 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Monitor over het persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb) 2016 - 25657-292 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Effect WNT op werven ICT-expertise - 26643-478 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 28 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Effect WNT op werven ICT-expertise - 26643-478 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 28 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

MRTT-samenwerkingsprogramma - 27830-204 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert (VVD) - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

MRTT-samenwerkingsprogramma - 27830-204 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert (VVD) - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Operatie Basisregistratie Personen (BRP) - 27859-105 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 27 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Operatie Basisregistratie Personen (BRP) - 27859-105 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 27 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel toezending informatie over de stand van zaken Invest-NL - 28165-268 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel toezending informatie over de stand van zaken Invest-NL - 28165-268 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Diverse toezeggingen op het gebied van mensenhandel - 28638-159 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff (VVD) - 30 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Diverse toezeggingen op het gebied van mensenhandel - 28638-159 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff (VVD) - 30 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Prestaties en ontwikkelingen strafrechtketen - 29279-389 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 28 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Prestaties en ontwikkelingen strafrechtketen - 29279-389 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 28 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toekomstbestendigheid levenslange gevangenisstraf - 29279-390 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff (VVD) - 30 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toekomstbestendigheid levenslange gevangenisstraf - 29279-390 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff (VVD) - 30 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het EGI rapport "De juiste papieren 2" - 29362-264 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 28 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het EGI rapport "De juiste papieren 2" - 29362-264 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 28 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verkeershandhaving in relatie tot infrastructuur en voorlichting - 29398-565 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 23 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verkeershandhaving in relatie tot infrastructuur en voorlichting - 29398-565 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 23 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Veiligheidsregio's - 29517-123 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 27 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Veiligheidsregio's - 29517-123 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 27 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tussenrapportage OPS-verkenning - 29544-790 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tussenrapportage OPS-verkenning - 29544-790 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsbrief politie - 29628-717 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 27 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsbrief politie - 29628-717 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 27 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Bestuurlijk akkoord wijkverpleging - 29689-835 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Bestuurlijk akkoord wijkverpleging - 29689-835 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kapitaalstorting InnovationQuarter - 29697-36 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kapitaalstorting InnovationQuarter - 29697-36 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie over het rapport van zes universiteiten uit Nederland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Polen en Israël zoals genoemd in het bericht "Geïsoleerde terrorist is uitzondering" - 29754-431 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 27 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie over het rapport van zes universiteiten uit Nederland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Polen en Israël zoals genoemd in het bericht "Geïsoleerde terrorist is uitzondering" - 29754-431 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 27 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoek naar de sanering van het voormalig Thermphos-terrein - 29826-82 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 30 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoek naar de sanering van het voormalig Thermphos-terrein - 29826-82 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 30 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verkennend onderzoek ILT naar de aanname, opleiding en begeleiding van machinisten van Arriva - 29893-213 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verkennend onderzoek ILT naar de aanname, opleiding en begeleiding van machinisten van Arriva - 29893-213 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit vergoeding gebruik hoofdspoorweginfrastructuur - 29984-722 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 03 juli 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit vergoeding gebruik hoofdspoorweginfrastructuur - 29984-722 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 03 juli 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beheer, onderhoud en vervanging van het spoor - 29984-723 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 30 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beheer, onderhoud en vervanging van het spoor - 29984-723 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 30 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie over het bericht "Aantal meldingen kinderontvoeringen en dreigingen gestegen" - 30072-36 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff (VVD) - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie over het bericht "Aantal meldingen kinderontvoeringen en dreigingen gestegen" - 30072-36 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff (VVD) - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwerpbesluit houdende wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het primair en voortgezet onderwijs voor Europees en Caribisch Nederland in verband met enkele wetstechnische verbeteringen - 30079-71 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 03 juli 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwerpbesluit houdende wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het primair en voortgezet onderwijs voor Europees en Caribisch Nederland in verband met enkele wetstechnische verbeteringen - 30079-71 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 03 juli 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Jaarrapportage hernieuwbare energie vervoer 2016 - 30196-550 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 03 juli 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Jaarrapportage hernieuwbare energie vervoer 2016 - 30196-550 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 03 juli 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over aanpassing regelgeving voor vliegen met drones - 30806-41 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over aanpassing regelgeving voor vliegen met drones - 30806-41 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Strafbare discriminatie in beeld - OM 2016 - 30950-117 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Strafbare discriminatie in beeld - OM 2016 - 30950-117 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoek "Oorzaken en triggerfactoren moslimdiscriminatie in Nederland" - 30950-118 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 30 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoek "Oorzaken en triggerfactoren moslimdiscriminatie in Nederland" - 30950-118 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 30 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nadere informatie over het gebruik en vernietigen van ANPR-camerabeelden bij de belastingheffing - 31051-16 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 28 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nadere informatie over het gebruik en vernietigen van ANPR-camerabeelden bij de belastingheffing - 31051-16 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 28 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Meerjarige onderzoek naar het toezicht, waaronder horizontaal toezicht, op grote organisaties - 31066-365 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 27 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Meerjarige onderzoek naar het toezicht, waaronder horizontaal toezicht, op grote organisaties - 31066-365 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 27 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie Investeringsagenda - 31066-366 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 28 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie Investeringsagenda - 31066-366 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 28 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Eerste resultaten van het onderzoek naar het gegevensgebruik bij de afdeling D&A van de Belastingdienst - 31066-367 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 30 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Eerste resultaten van het onderzoek naar het gegevensgebruik bij de afdeling D&A van de Belastingdienst - 31066-367 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 30 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verbeteringen in het verkiezingsproces - 31142-71 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 30 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verbeteringen in het verkiezingsproces - 31142-71 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 30 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over de evaluatie en voorhang verlenging ESB-regeling inzake jongeren met ernstige scholingsbelemmeringen - 31224-40 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 03 juli 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over de evaluatie en voorhang verlenging ESB-regeling inzake jongeren met ernstige scholingsbelemmeringen - 31224-40 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 03 juli 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over wijziging van diverse uitvoeringsbesluiten voor het v.o. i.v.m. deelexamens vmbo - 31289-350 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over wijziging van diverse uitvoeringsbesluiten voor het v.o. i.v.m. deelexamens vmbo - 31289-350 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Eerste voortgangsrapportage rentederivaten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) - 31311-193 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 30 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Eerste voortgangsrapportage rentederivaten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) - 31311-193 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 30 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken CCS (carbon capture and storage)-project ROAD (Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject) - 31510-67 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken CCS (carbon capture and storage)-project ROAD (Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject) - 31510-67 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het onderzoeksrapport "Leerrechten als structurele grondslag voor wetgeving" - 31497-244 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het onderzoeksrapport "Leerrechten als structurele grondslag voor wetgeving" - 31497-244 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aankondiging vervolgplaatsing certificaten ABN AMRO - 31789-87 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 27 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aankondiging vervolgplaatsing certificaten ABN AMRO - 31789-87 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 27 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afronding van de procedure tot verkoop van een gedeelte van het belang van de staat in ABN AMRO Group N.V. - 31789-88 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 28 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afronding van de procedure tot verkoop van een gedeelte van het belang van de staat in ABN AMRO Group N.V. - 31789-88 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 28 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontvangst verkoopopbrengst ABN AMRO en adviezen NLFI - 31789-89 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 30 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontvangst verkoopopbrengst ABN AMRO en adviezen NLFI - 31789-89 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 30 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Zicht op belastingverlichtende regelingen - 32140-32 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Zicht op belastingverlichtende regelingen - 32140-32 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda JBZ-Raad 6 en 7 juli 2017 en monitoringsoverzicht JBZ-dossiers tweede kwartaal 2017 - 32317-478 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 28 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda JBZ-Raad 6 en 7 juli 2017 en monitoringsoverzicht JBZ-dossiers tweede kwartaal 2017 - 32317-478 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 28 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over de volgende partiële herziening van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) - 32670-117 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 28 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over de volgende partiële herziening van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) - 32670-117 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 28 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Briefrapport "UV-straling en gezondheid" van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) - 32793-273 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Briefrapport "UV-straling en gezondheid" van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) - 32793-273 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Definitieve fosfaat- en stikstofproductie 2016 - 33037-218 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 30 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Definitieve fosfaat- en stikstofproductie 2016 - 33037-218 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 30 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsdoorlichting Artikel 2 Koninkrijksrelaties - 33189-6 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 30 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsdoorlichting Artikel 2 Koninkrijksrelaties - 33189-6 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 30 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Laatste stand van zaken samenwerking ROC Leiden en ID College - 33495-106 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Laatste stand van zaken samenwerking ROC Leiden en ID College - 33495-106 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tijdigheid van aanwijzing aan NZa voor invoering maximumtarieven voor reguliere multidisciplinaire zorg - 33578-48 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tijdigheid van aanwijzing aan NZa voor invoering maximumtarieven voor reguliere multidisciplinaire zorg - 33578-48 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderhandelingen kernwapenverbod en deelname van Kamerleden aan de Nederlandse delegatie naar de vergadering van de Verenigde Naties (VN) - 33783-25 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 02 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderhandelingen kernwapenverbod en deelname van Kamerleden aan de Nederlandse delegatie naar de vergadering van de Verenigde Naties (VN) - 33783-25 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 02 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma "Blik op NVWA" van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit - 33835-59 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma "Blik op NVWA" van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit - 33835-59 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de zesde voortgangsrapportage plan van aanpak NVWA - 33835-60 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de zesde voortgangsrapportage plan van aanpak NVWA - 33835-60 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten - 34104-184 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten - 34104-184 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsreactie afwegingskader kinderen Wlz - 34104-185 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 30 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsreactie afwegingskader kinderen Wlz - 34104-185 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 30 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Monitor arbeidsvermogen - 34352-57 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 27 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Monitor arbeidsvermogen - 34352-57 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 27 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang van de uitvoering van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (de Wet banenafspraak) en over een aantal onderwerpen met betrekking tot de Participatiewet - 34352-58 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 30 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang van de uitvoering van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (de Wet banenafspraak) en over een aantal onderwerpen met betrekking tot de Participatiewet - 34352-58 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 30 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 23 mei 2017, over het tegenhouden van gemeentelijke experimenten met de participatiewet - 34352-59 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 03 juli 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 23 mei 2017, over het tegenhouden van gemeentelijke experimenten met de participatiewet - 34352-59 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 03 juli 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tweemeting banenafspraak - 34352-60 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 30 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tweemeting banenafspraak - 34352-60 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 30 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Eerste Publieksrapportage Rijkswegennet 2017 - 34550-A-62 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 28 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Eerste Publieksrapportage Rijkswegennet 2017 - 34550-A-62 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 28 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de begrotingsmutaties op de begroting van het Ministerie van Financiën - 34550-IX-26 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 30 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de begrotingsmutaties op de begroting van het Ministerie van Financiën - 34550-IX-26 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 30 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie, gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 21 juni 2017, over de Slotwet 2016, het jaarverslag 2016 en het Onderwijsverslag 2015-2016 - 34725-VIII-14 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie, gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 21 juni 2017, over de Slotwet 2016, het jaarverslag 2016 en het Onderwijsverslag 2015-2016 - 34725-VIII-14 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34730-IX-3 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 28 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34730-IX-3 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 28 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34730-XIII-3 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34730-XIII-3 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgende brieven: 

Toestemming deelname technische briefing capaciteitsmaatregelen zomermaanden gevangeniswezen - 2017Z09031 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff (VVD) - 26 juni 2017 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming voor deelname aan een rondetafelgesprek inzake kinderpornozaken op 28 juni 2017 - 2017Z09107 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 27 juni 2017 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op verzoek commissie om stand van zakenbrief inzake Fokuswonen - 2017Z09109 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 juni 2017 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

Rapport "Op zoek naar inzicht in maatschappelijk verantwoord inkopen bij het Rijk" - 31490-224 

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport "Op zoek naar inzicht in maatschappelijk verantwoord inkopen bij het Rijk" - 31490-224 

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief van lid/fractie/commissie:

Brief van de vaste commissie voor Financiën over een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature in het college van de Algemene Rekenkamer - 34153-7 

voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief van de vaste commissie voor Financiën over een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature in het college van de Algemene Rekenkamer - 34153-7 

voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Economische Zaken - 34707-25 

Tweede Kamerlid, E. Ziengs (VVD) - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Economische Zaken - 34707-25 

Tweede Kamerlid, E. Ziengs (VVD) - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie - 34707-26 

Tweede Kamerlid, B. Visser (VVD) - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie - 34707-26 

Tweede Kamerlid, B. Visser (VVD) - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie - 34707-27 

Tweede Kamerlid, H. Zijlstra (VVD) - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie - 34707-27 

Tweede Kamerlid, H. Zijlstra (VVD) - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM (2017) 253 - 34719-11 

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM (2017) 253 - 34719-11 

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij een vijftal EU-voorstellen van het EU-mobiliteitspakket - 34734-3 

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij een vijftal EU-voorstellen van het EU-mobiliteitspakket - 34734-3 

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 29 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief Kamer: 

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) over de mogelijkheden voor Nederland om coalities te vormen in de Europese Unie na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk (brexit) - 23987-185 

Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 28 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) over de mogelijkheden voor Nederland om coalities te vormen in de Europese Unie na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk (brexit) - 23987-185 

Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 28 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad over het onderwerp "Loopbanen van onderwijsprofessionals" - 27923-266 

Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 28 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Naar boven