18 Stemming brief Vacature in het college van de Algemene Rekenkamer

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van de vaste commissie voor Financiën over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature in het college van de Algemene Rekenkamer (34153, nr. 7). 

De voorzitter:

De fractie van 50PLUS heeft verzocht om niet af te wijken van het Reglement van Orde en conform de artikelen 74 t/m 83 schriftelijk te stemmen over de voordracht. De stemmingen zullen derhalve worden uitgesteld naar donderdag a.s. Ik zie dat niemand daartegen bezwaar maakt. 

Naar boven