24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 393 MOTIE VAN DE LEDEN GIJS VAN DIJK EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 28 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat incassobureaus mensen te vaak confronteren met onterechte vorderingen en te hoge incassokosten en mensen op ontoelaatbare wijze onder druk zetten om rekeningen te betalen;

verzoekt de regering, malafide incassobureaus keihard aan te pakken en in overleg met de sector afspraken te maken over welke stappen gezet moeten worden om tot een socialere incasso te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gijs van Dijk

Jasper van Dijk

Naar boven