32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 320 MOTIE VAN DE LEDEN VERMEIJ EN VAN WEYENBERG

Voorgesteld 20 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een van de belangrijke argumenten voor vernieuwing van het pensioenstelsel de veranderende arbeidsmarkt is;

constaterende dat er een grote groep mensen is die wel werkt maar geen pensioen opbouwt;

overwegende dat tot deze groep onder andere mensen in de witte vlek behoren maar ook zzp'ers, en soms mensen met tijdelijke contracten en uitzendkrachten;

overwegende dat precieze cijfers over de omvang van het aantal werknemers en zelfstandigen die geen pensioen opbouwen of de overwegingen die daarbij een rol spelen, zeer gedateerd zijn of niet aanwezig zijn;

verzoekt de regering om, voor 1 juni 2016 cijfermatig in kaart te brengen hoeveel werkenden geen pensioen opbouwen, nader te verklaren tot welke groepen deze mensen behoren en toe te lichten hoe het komt dat deze groepen mensen geen pensioen opbouwen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vermeij

Van Weyenberg

Naar boven