Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 3, item 8

8 Stemmingen moties Algemene Politieke Beschouwingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Algemene Politieke Beschouwingen, 

te weten: 

 • -de motie-Roemer c.s. over vrijmaken van de noodzakelijke financiële middelen voor de begroting van Veiligheid en Justitie (34300, nr. 6); 

 • -de motie-Roemer over de investering in extra aandacht voor bewoners in verpleeghuizen (34300, nr. 7); 

 • -de motie-Roemer c.s. over de regeling loondoorbetaling bij ziekte voor het midden-en kleinbedrijf (34300, nr. 8); 

 • -de motie-Roemer over de invoering van een miljonairsbelasting (34300, nr. 9); 

 • -de motie-Van Haersma Buma c.s. over vasthouden aan de afspraken met de Kamer en zeven rechtbanken te behouden (34300, nr. 10); 

 • -de motie-Van Haersma Buma/Pechtold over voorstellen voor de verdere hervorming van de arbeidsmarkt (34300, nr. 12); 

 • -de motie-Wilders over geen enkele asielzoeker meer in Nederland toelaten (34300, nr. 14); 

 • -de motie-Pechtold/Roemer over de erkenning van diploma's uit landen van herkomst (34300, nr. 15); 

 • -de motie-Pechtold/Van der Staaij over voorstellen voor verlaging van de inkomstenbelasting met gelijktijdige verruiming van het lokaal belastinggebied (34300, nr. 16); 

 • -de motie-Slob c.s. over voorstellen om chronisch zieken en gehandicapten financieel tegemoet te komen (34300, nr. 20); 

 • -de motie-Slob c.s. over fiscale vergroeningsmaatregelen als onderdeel van het lastenpakket (34300, nr. 21); 

 • -de motie-Slob/Samsom over overleg met de Raad voor de Rechtspraak over inkrimping en locatie van rechtbanken (34300, nr. 22); 

 • -de motie-Slob c.s. over structureel reserveren van extra middelen voor eerstejaarsopvang in Nederland en opvang in de regio (34300, nr. 23); 

 • -de motie-Klaver c.s. over de uitvoering van aanvullende maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren (34300, nr. 24); 

 • -de motie-Klaver c.s. over voorstellen voor adequaat onderwijs aan vluchtelingenkinderen (34300, nr. 25); 

 • -de motie-Klaver c.s. over een plafond voor het budgettaire beslag dat eerstejaars opvang mag leggen op het budget voor ontwikkelingssamenwerking (34300, nr. 26); 

 • -de motie-Van der Staaij c.s. over werk maken van de vervolgstappen in het kader van het meerjarig perspectief van de krijgsmacht (34300, nr. 27); 

 • -de motie-Van der Staaij c.s. over verkleinen van de kloof tussen eenverdieners en tweeverdieners (34300, nr. 28); 

 • -de motie-Van der Staaij c.s. over mogelijkheden om mantelzorgers financieel beter tegemoet te komen (34300, nr. 29); 

 • -de motie-Thieme c.s. over de effecten van klimaatverandering, handels- en belastingpolitiek en wapenleveranties op de stabiliteit in kwetsbare landen en regio’s (34300, nr. 30); 

 • -de motie-Thieme/Klaver over een voorstel voor een Klimaatwet (34300, nr. 31); 

 • -de motie-Krol over gepensioneerden in gelijke mate laten delen in de structurele belastingverlaging van 5 miljard euro (34300, nr. 32); 

 • -de motie-Krol over het uitgangspunt van "gelijkmatige koopkrachtontwikkeling" waarmaken voor alle bevolkingsgroepen (34300, nr. 33); 

 • -de motie-Krol over een nationale conferentie over ouderenwerkloosheid (34300, nr. 34); 

 • -de motie-Krol over de leeftijdsgrens voor de premie-kortingsregeling voor werkgevers (34300, nr. 35); 

 • -de motie-Krol over definitief van tafel halen van de mantelzorgboete voor AOW-gerechtigden (34300, nr. 36); 

 • -de motie-Krol over het tekort aan woningen voor ouderen en mensen met een zorgbehoefte (34300, nr. 37); 

 • -de motie-Kuzu over koopkrachttegemoetkoming voor mensen met een uitkering en gepensioneerden (34300, nr. 38); 

 • -de motie-Van Klaveren over uitspreken wat het maximum aantal asielzoekers is dat Nederland aankan (34300, nr. 39); 

 • -de motie-Van Klaveren over ‘ontmoediging’ een plek geven in het Nederlandse asielbeleid (34300, nr. 40); 

 • -de motie-Van Klaveren over de Duitse bondskanselier oproepen te stoppen met uitnodigende woorden over vluchtelingen (34300, nr. 41); 

 • -de motie-Klein over afzien van de opschalingskorting voor gemeenten (34300, nr. 42); 

 • -de motie-Klein over een koopkrachtoverzicht waarin de gemeentelijke heffingen zijn meegenomen (34300, nr. 43). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Roemer c.s. (34300, nr. 6). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Roemer (34300, nr. 7). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Roemer c.s. (34300, nr. 8). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Roemer (34300, nr. 9). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Kuzu/Öztürk, GroenLinks en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Haersma Buma c.s. (34300, nr. 10). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Haersma Buma/Pechtold (34300, nr. 12). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Wilders (34300, nr. 14). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Pechtold/Roemer (34300, nr. 15). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Pechtold/Van der Staaij (34300, nr. 16). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Slob c.s. (34300, nr. 20). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Slob c.s. (34300, nr. 21). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Slob/Samsom (34300, nr. 22). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Slob c.s. (34300, nr. 23). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Klaver c.s. (34300, nr. 24). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Klaver c.s. (34300, nr. 25). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Klaver c.s. (34300, nr. 26). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van der Staaij c.s. (34300, nr. 27). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66 en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van der Staaij c.s. (34300, nr. 28). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van der Staaij c.s. (34300, nr. 29). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Thieme c.s. (34300, nr. 30). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Thieme/Klaver (34300, nr. 31). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Krol (34300, nr. 32). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Krol (34300, nr. 33). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Krol (34300, nr. 34). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Krol (34300, nr. 35). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Krol (34300, nr. 36). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Krol (34300, nr. 37). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Kuzu (34300, nr. 38). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Klaveren (34300, nr. 39). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Klaveren (34300, nr. 40). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Klaveren (34300, nr. 41). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Klein (34300, nr. 42). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, Klein, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Klein (34300, nr. 43). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Klein en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Het woord is aan mevrouw Thieme. 

Mevrouw Thieme (PvdD):

Nu mijn motie op stuk nr. 30 over de relatie tussen klimaatverandering en vluchtelingenstromen is aangenomen, ontvang ik graag een brief van het kabinet over de wijze waarop het deze motie gaat uitvoeren. 

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

Ik dank de leden van het kabinet er hartelijk voor dat zij twee dagen onze gast wilden zijn in het parlement. Ik dank de leden van het parlement voor hun bijdragen en voor het mooie debat dat wij in de afgelopen dagen hebben gehad. Ik wens u allemaal een goede nachtrust.