34 300 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 43 MOTIE VAN HET LID KLEIN

Voorgesteld 17 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gemeentelijke heffingen omhoog gaan als gevolg van extra kortingen op het budget «sociaal domein»;

overwegende dat de verhogingen van de gemeentelijke heffingen een negatief effect hebben op de koopkracht, maar dat dit niet verwerkt is in de koopkrachtplaatjes;

verzoekt de regering, een koopkrachtoverzicht te maken waarin de gemeentelijke heffingen zijn meegenomen en dit naar de Tweede Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein

Naar boven