Publicaties over dossier 34300

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (233 kB)

  Advies Raad van State inzake het wetsvoorstel Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD1)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-02-2019 Staatscourant 2019, 4941 Ministerie van Financiën
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (610 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet kinderopvang in verband met de wijziging van het financieringsstelsel van kinderopvang (Wet nieuw financieringsstelsel kinderopvang)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-09-2018 Staatscourant 2018, 50013 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Wet Download icon PDF (6 kB)

  Wet van 27 oktober 2017, jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-02-2018 Staatsblad 2018, 17 Ministerie van Defensie
 4. Wet Download icon PDF (4 kB)

  Wet van 28 september 2016, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-05-2017 Staatsblad 2017, 200 Ministerie van Defensie
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (5 kB)

  Nota over de toestand van 's Rijks financiën; Brief inzake invulling motie Schalk c.s.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-03-2017 2016-2017 Kamerstuk 34550, nr. W Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. AMvB Download icon PDF (45 kB)

  Besluit van 12 december 2016, houdende een wijziging van het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 tot aanpassing van de bijdragesystematiek inzake de uitkeringen uit het Artikel 2-Fonds van de Conference on Jewish Material Claims Against Germany, het beperken van de toepassing van de lage intramurale eigen bijdrage bij de eerste zes maanden van verblijf, de toepassing van het minimumbedrag aan eigen bijdrage bij het modulair pakket thuis bij beperkt zorggebruik en het verlagen of niet opleggen van de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2016 Staatsblad 2016, 527 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (189 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-11-2016 Staatscourant 2016, 59385 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (35 kB)

  Nota over de toestand van 's Rijks financiën; Brief inzake Toetredingsbrief

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-09-2016 2015-2016 Kamerstuk 34300, nr. AJ Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (15 kB)

  Nota over de toestand van 's Rijks financiën; Brief inzake DNB-studie Tijd voor Transitie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-09-2016 2015-2016 Kamerstuk 34300, nr. AK Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (738 kB)

  Evaluatie normeringsystematiek gemeentefonds en provinciefonds 2010-2015

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  01-09-2016 2015-2016 34300, nr. AI Eerste Kamer der Staten-Generaal