Publicaties over dossier 34300

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (233 kB)

  Advies Raad van State inzake het wetsvoorstel Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD1)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-02-2019 Staatscourant 2019, 4941 Ministerie van Financiën
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (74 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in dienst zijn bij een payrollwerkgever dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-11-2018 Staatscourant 2018, 64367 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (610 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet kinderopvang in verband met de wijziging van het financieringsstelsel van kinderopvang (Wet nieuw financieringsstelsel kinderopvang)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-09-2018 Staatscourant 2018, 50013 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (322 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-07-2018 Staatscourant 2018, 39188 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (36 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met het niet toestaan van voorzieningen die tot doel hebben dat een cliënt een arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 5, eerste en tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, aangaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-07-2018 Staatscourant 2018, 37695 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (89 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet Experimentenwet gemeenten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-02-2018 Staatscourant 2018, 10862 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Wet Download icon PDF (6 kB)

  Wet van 27 oktober 2017, jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-02-2018 Staatsblad 2018, 17 Ministerie van Defensie
 8. AMvB Download icon PDF (24 kB)

  Besluit van 22 november 2017 tot wijziging van het Besluit financiële verhouding 2001 in verband met het groot onderhoud gemeentefonds (tweede fase), het vaststellen en wijzigen van enkele verdeelmaatstaven van het gemeentefonds en een vereenvoudiging van het verdeelmodel van het provinciefonds

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2017 Staatsblad 2017, 490 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. AMvB Download icon PDF (14 kB)

  Besluit van 22 november 2017, houdende wijzigingen van ondergeschikte aard in enkele algemene maatregelen van bestuur op het terrein van de bekostiging van het openbaar bestuur

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-12-2017 Staatsblad 2017, 469 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Wet Download icon PDF (4 kB)

  Wet van 28 september 2016, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-05-2017 Staatsblad 2017, 200 Ministerie van Defensie