Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300 nr. 9

34 300 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID ROEMER

Voorgesteld 17 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal miljonairs blijft stijgen, net als het aantal kinderen dat opgroeit onder de armoedegrens;

van mening dat miljonairs meer dienen bij te dragen aan het op orde houden van sociale voorzieningen en het terugdringen van armoede;

verzoekt de regering, een miljonairsbelasting in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Roemer