Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300 nr. 6

34 300 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 6 MOTIE VAN HET LID ROEMER C.S.

Voorgesteld 17 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de financiële problematiek bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie groot is en dat onder andere de politie, het Openbaar Ministerie, het Nederlands Forensisch Instituut en de rechterlijke macht extra financiële middelen nodig hebben om de wenselijke prestaties op het gebied van opsporing en vervolging te kunnen blijven leveren;

verzoekt de regering, de noodzakelijke financiële middelen vrij te maken voor de begroting van Veiligheid en Justitie en de Kamer hierover vóór de Algemene Financiële Beschouwingen te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Roemer

Van Haersma Buma

Pechtold

Slob

Klaver

Van der Staaij

Thieme

Krol