Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300 nr. 37

34 300 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 37 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 17 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het tekort aan woningen, met name voor ouderen en mensen met een zorgbehoefte, nijpend is;

overwegende dat de transitieagenda Langer zelfstandig wonen tot dusver onvoldoende effect heeft gehad;

overwegende dat er meer coördinatie en actie nodig is om tot resultaat te komen;

verzoekt de regering om, het voortouw te nemen voor overleg met alle betrokken partijen zodat op korte termijn gekomen kan worden tot goede en structurele resultaten, hierin sturend op te treden en onorthodoxe maatregelen niet te schuwen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol