34 300 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 23 MOTIE VAN HET LID SLOB C.S.

Voorgesteld 17 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR een recordaantal van bijna 60 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht is voor terrorisme, oorlog en wrede regimes;

overwegende dat mogelijk de toestroom van vluchtelingen in Europa en Nederland toeneemt en dat daardoor meer geld nodig is voor opvang van vluchtelingen dan nu is begroot voor 2016;

overwegende dat het kabinet haar voorstellen nader wil uitwerken en daartoe waar nodig extra middelen zal reserveren voor opvang in Nederland en in de regio;

verzoekt de regering, daartoe bij de najaarsnota met voorstellen te komen om in 2016 structureel extra middelen te reserveren voor eerstejaarsopvang in Nederland en opvang in de regio en hierbij de lopende OS-programmalijnen te ontzien,

en gaat over tot de orde van de dag.

Slob

Samsom

Roemer

Pechtold

Van der Staaij

Klaver

Klein

Krol

Thieme

Kuzu

Naar boven