Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300 nr. 26

34 300 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 26 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S.

Voorgesteld 17 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de kosten voor eerstejaarsopvang asielzoekers worden gefinancierd uit het budget voor Ontwikkelingssamenwerking;

overwegende dat die kosten, en dus het beslag op het budget voor Ontwikkelingssamenwerking, de afgelopen jaren fors zijn gestegen;

van mening dat dat ongewenst is;

verzoekt de regering, de systematiek aan te passen en een plafond in te stellen voor het budgettaire beslag dat de eerstejaarsopvang asielzoekers mag leggen op het budget voor Ontwikkelingssamenwerking en voor de overige kosten een andere dekking te zoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Slob

Van der Staaij

Roemer

Pechtold