Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300 nr. 21

34 300 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 21 MOTIE VAN HET LID SLOB C.S.

Voorgesteld 17 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er een grote opgave ligt ten aanzien van de realisatie van milieu en energiedoelstellingen;

van mening dat in het huidige lastenpakket daaraan onvoldoende invulling wordt gegeven;

verzoekt de regering, fiscale vergroeningsmaatregelen onderdeel uit te laten maken van het lastenpakket,

en gaat over tot de orde van de dag.

Slob

Pechtold

Klaver