Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300 nr. 36

34 300 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 36 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 17 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is om per 1 januari 2018 de mantelzorgboete voor AOW-gerechtigden alsnog in te voeren;

verzoekt de regering, de mantelzorgboete voor AOW-gerechtigden definitief van tafel te halen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol