Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2015-2016
Kamerstuk 34300 nr. 12

Gepubliceerd op 18 september 2015 13:04

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier34 300 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAERSMA BUMA EN PECHTOLD

Voorgesteld 17 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Nederlandse arbeidsmarkt niet klaar is voor de toekomst;

van mening dat verdere tweedeling op de arbeidsmarkt alleen voorkomen kan worden als de arbeidsmarkt verder hervormd wordt;

verzoekt de regering, daarom voor het einde van het jaar voorstellen voor de verdere hervorming van de arbeidsmarkt te ontwikkelen, die in ieder geval de volgende elementen bevatten:

  • het binnen de Participatiewet mogelijk maken van werken met loondispensatie via gemeenten;

  • het aanpassen van de Wet werk en zekerheid zodat het mogelijk wordt om meerjarige tweede arbeidscontracten af te sluiten;

  • inzetten op meer investeringen in scholing van werknemers via persoonlijke scholingsbudgetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haersma Buma

Pechtold


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl