Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300 nr. 33

34 300 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 33 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 17 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

roept de regering op, het uitgangspunt van «gelijkmatige koopkrachtontwikkeling» waar te maken voor alle bevolkingsgroepen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol