Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300 nr. 28

34 300 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 28 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S.

Voorgesteld 17 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij een gelijk huishoudinkomen, eenverdieners tot wel vijf keer meer belasting betalen dan tweeverdieners;

overwegende dat dit de keuzevrijheid en het verlenen van mantelzorg kan belemmeren;

verzoekt de regering, met voorstellen te komen om deze kloof te verkleinen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Slob

Van Haersma Buma