Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300 nr. 25

34 300 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 25 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S.

Voorgesteld 17 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat elk kind recht heeft op goed onderwijs en dat de opvang en scholing van vluchtelingenkinderen extra aandacht behoeven;

overwegende dat het aantal vluchtelingenkinderen sterk stijgt en daarmee de druk op scholen;

overwegende dat het kabinet aanvullende maatregelen heeft getroffen, maar dat deze maatregelen niet meer voldoende zijn in het licht van de nu sterk stijgende aantallen;

verzoekt de regering, voor de begrotingsbehandeling van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met voorstellen te komen zodat scholen adequaat in het onderwijs aan deze kinderen kunnen voorzien, en om daarvoor ook het benodigde budget vrij te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Slob

Pechtold