Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300 nr. 35

34 300 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 35 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 17 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de hardnekkige werkloosheid, waaronder die van ouderen, een krachtiger aanpak verdient;

overwegende dat de leeftijdsgrens voor de premiekortingsregeling voor werkgevers die een oudere werknemer met een WW-, bijstands-, of arbeidsongeschiktheidsuitkering in dienst nemen sinds 1 januari 2015 is verhoogd van 50 naar 56 jaar;

roept de regering op, de leeftijdsgrens voor genoemde regeling weer terug te brengen naar 50 jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol