34 300 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 31 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN KLAVER

Voorgesteld 17 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het tegengaan van klimaatverandering een van de grootste uitdagingen van onze generatie is;

constaterende dat de rechter heeft geoordeeld dat Nederland meer moet doen om de internationale klimaatafspraken na te komen;

overwegende dat een klimaatwet ondersteunend kan zijn om de doelstellingen voor de lange termijn te behalen;

verzoekt de regering, met een voorstel voor een klimaatwet te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Klaver

Naar boven