Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300 nr. 32

34 300 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 32 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 17 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de lastenverlichting van 5 miljard euro leidt tot een koopkrachtstijging van structureel 2,5% voor werkenden en slechts 0,2% voor gepensioneerden in 2016, waarmee gepensioneerden niet evenredig delen in de lastenverlichting van 5 miljard euro;

overwegende dat hiermee géén sprake is van de «gelijkmatige koopkrachtontwikkeling» waar het kabinet voor zegt te staan;

voorts overwegende dat ouderen gedeeld hebben in «het zuur» van lastenverzwaring en nu recht hebben op een evenredig deel van «het zoet»;

roept de regering op, gepensioneerden in gelijke mate én fiscaal rechtvaardig te laten delen in de structurele belastingverlaging van 5 miljard euro,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol