Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300 nr. 7

34 300 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 7 MOTIE VAN HET LID ROEMER

Voorgesteld 17 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering geld vrijmaakt voor extra aandacht voor bewoners in verpleeghuizen en dat er gesproken wordt over één «aandachtsuurtje» per dag;

van mening dat zorg en aandacht niet 1 uur per dag, maar 24 uur per dag nodig is;

voorts van mening dat de investering geen effect zal hebben omdat er voor 2017 een voorgenomen bezuiniging van 250 miljoen boven de ouderenzorgsector hangt;

verzoekt de regering, de investering zo vorm te geven dat er geen uurtje-factuurtjeaandacht ontstaat en om de voorgenomen bezuiniging in 2017 te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Roemer