Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300 nr. 40

34 300 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 40 MOTIE VAN HET LID VAN KLAVEREN

Voorgesteld 17 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de huidige instroom van asielzoekers het absorptievermogen van ons land te boven gaat;

overwegende dat het kabinet heeft aangegeven geen permanente grenscontroles in te stellen;

overwegende dat de komst van asielzoekers naar ons land daarom op een andere wijze ontmoedigd moet worden;

constaterende dat Denemarken ontmoediging een plaats heeft gegeven in zijn asielbeleid;

constaterende dat Nederland de komst van asielzoekers naar ons land kan ontmoedigen door te korten op de toelages voor asielzoekers en de voorrangsregelingen voor asielzoekers bij huisvesting en de vergoeding voor recreatieve cursussen te schrappen;

verzoekt de regering, in navolging van Denemarken, ontmoediging een plek te geven in het Nederlandse asielbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Klaveren