Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300 nr. 14

34 300 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID WILDERS

Voorgesteld 17 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, geen enkele asielzoeker meer in Nederland toe te laten en daartoe de Nederlandse grenzen onmiddellijk te sluiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders