Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 99, item 27

27 Stemmingen moties Jaarverslag en slotwet ministerie van Veiligheid en Justitie 2014

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het jaarverslag en de slotwet van het ministerie van Veiligheid en Justitie 2014, 

te weten: 

  • -de motie-Helder over stoppen van de beschuldiging van de politie van discriminatie en onnodige bureaucratie (34200-VI, nr. 9); 

  • -de motie-Helder over geen extra bezuinigingen op het Openbaar Ministerie (34200-VI, nr. 10); 

  • -de motie-Kooiman over het direct opstellen van actuele risicoanalyses (34200-VI, nr. 11); 

  • -de motie-Kooiman/Berndsen-Jansen over de effectiviteit van het rijksbrede preventiebeleid (34200-VI, nr. 12); 

  • -de motie-Oskam over het realiseren van de doelstellingen voor het aantal vrijwilligers (34200-VI, nr. 13); 

  • -de motie-Oskam/Berndsen-Jansen over het geactualiseerde rapport over de haalbaarheid van de bezuinigingen bij het OM (34200-VI, nr. 14). 

(Zie wetgevingsoverleg van 18 juni 2015.) 

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Kooiman stel ik voor, haar motie (34200-VI, nr. 12) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Helder (34200-VI, nr. 9). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren en Houwers voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Helder (34200-VI, nr. 10). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Kooiman (34200-VI, nr. 11). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Oskam (34200-VI, nr. 13). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Oskam/Berndsen-Jansen (34200-VI, nr. 14). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.