Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 99, item 13

13 Stemmingen moties Duurzaamheid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Duurzaamheid,

te weten:

  • -de motie-Van Veldhoven over een inventarisatie van het asbestrisico in ziekenhuizen (30196, nr. 319);

  • -de motie-Van Veldhoven over een inventarisatie van het asbestrisico in scholen (30196, nr. 320);

  • -de motie-Van Veldhoven over voldoen aan de negen minimumeisen voor de inkoop van duurzaam hout (30196, nr. 321);

  • -de motie-Dik-Faber over het plan van aanpak duurzaam inkopen (30196, nr. 322);

  • -de motie-Dik-Faber over een benchmark duurzaam inkopen (30196, nr. 323);

  • -de motie-Remco Dijkstra over een gelijk speelveld voor verschillende houtkeurmerken (30196, nr. 325);

  • -de gewijzigde motie-Remco Dijkstra over inzetten op "total cost of ownership" (30196, nr. 330, was nr. 326);

  • -de motie-Cegerek over een prijs voor de gemeente en de provincie met het duurzaamste inkoopbeleid (30196, nr. 327);

  • -de motie-Cegerek over kennisoverdracht en professionalisering voor duurzaam inkopen (30196, nr. 328);

  • -de motie-Cegerek over duurzaam en circulair inkopen als prioriteit bij het Rijk (30196, nr. 329).

(Zie vergadering van 16 juni 2015.)

De voorzitter:

De motie-Remco Dijkstra (30196, nr. 325) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat houtkeurmerken moeten voldoen aan internationale standaarden van koepelorganisaties zoals bijvoorbeeld FSC en PEFC;

constaterende dat de Nederlandse overheid tot op heden een eigen beleid hanteert als het gaat om toetsing van houtkeurmerken op duurzaamheid;

overwegende dat door alle keurmerken, toetsingscommissies en richtlijnen niet helder is wanneer waaraan voldaan moet worden en een ongelijk speelveld ontstaat;

verzoekt de regering, helderheid te scheppen in het woud aan criteria en keurmerken en daarbij zo spoedig mogelijk een gelijk speelveld te bereiken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 332, was nr. 325 (30196).

De voorzitter:

De motie-Cegerek (30196, nr. 329) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Cegerek en Van Veldhoven, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de overheid het goede voorbeeld op het gebied van duurzaam inkopen moet geven;

overwegende dat duurzaam en circulair inkopen evenals energiegebruik hierbij een belangrijke rol spelen;

verzoekt de regering, duurzaam en circulair inkopen prioriteit te maken binnen de inkoop en aanbestedingen van het Rijk, bijvoorbeeld bij de renovatie van het Binnenhof,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 333, was nr. 329 (30196).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

Op verzoek van mevrouw Van Veldhoven stel ik voor, haar moties (30196, nrs. 319 en 320) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven (30196, nr. 321).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber (30196, nr. 322).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber (30196, nr. 323).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Remco Dijkstra (30196, nr. 332, was nr. 325).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, de PvdA en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Remco Dijkstra (30196, nr. 330, was nr. 326).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Cegerek (30196, nr. 327).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de VVD, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Cegerek (30196, nr. 328).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Cegerek/Van Veldhoven (30196, nr. 333, was nr. 329).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.