Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 99, item 9

9 Stemming motie Sluiting van de jacht

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de initiatiefnota van het lid Thieme over sluiting van de jacht, 

te weten: 

  • -de motie-Ouwehand c.s. over in beleid omzetten van de voorstellen in de initiatiefnota (33827, nr. 5). 

(Zie notaoverleg van 15 juni 2015.) 

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Ouwehand stel ik voor, haar motie (33827, nr. 5) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten.