Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 99, item 20

20 Stemmingen moties Eigen bijdragen veroordeelden

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg, 

te weten: 

  • -de motie-Helder over cumulatie van eigen bijdragen bij meerdere strafbare feiten (34067, nr. 12); 

  • -de motie-Helder over omstandigheden die niets met de strafbare feiten te maken hebben (34067, nr. 14). 

(Zie vergadering van 17 juni 2015.) 

In stemming komt de motie-Helder (34067, nr. 12). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Helder (34067, nr. 14). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.