Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534200-VI nr. 11

34 200 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie door het ontbreken van actuele risicoanalyses onvoldoende zekerheid heeft of subsidies en bijdragen rechtmatig en doelmatig worden besteed;

verzoekt de regering om, daarom direct te starten met het opstellen van actuele risicoanalyses binnen het subsidie- en bijdragenbeheer en om het controle-, review- en sanctiebeleid daarop aan te passen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman