Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 99, item 10

10 Stemmingen moties Mensenrechtenbeleid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het mensenrechtenbeleid, 

te weten: 

 • -de motie-Servaes/Sjoerdsma over verhogen van het budget van het Mensenrechtenfonds (32735, nr. 131); 

 • -de motie-Servaes c.s. over beschermen van arbeidsmigranten in Qatar (32735, nr. 132); 

 • -de motie-Sjoerdsma/Van Bommel over het militaire optreden van Nederland in voormalig Nederlands-Indië (32735, nr. 133); 

 • -de motie-Voordewind over uitbreiding van de steun aan Child Labour Free Zones (32735, nr. 134); 

 • -de motie-Voordewind c.s. over omzetten van de pilot godsdienstvrijheid in beleid (32735, nr. 135); 

 • -de motie-Voordewind over geen handelsmissies naar Saudi-Arabië (32735, nr. 136); 

 • -de motie-Knops c.s. over VN-onderzoek naar bedreiging van christenen in het Midden-Oosten (32735, nr. 137); 

 • -de motie-Ten Broeke over geen middelen uit het Mensenrechtenfonds meer besteden in OESO-landen (32735, nr. 138); 

 • -de motie-Ten Broeke over begrenzen van de doelstellingen van het mensenrechtenbeleid (32735, nr. 139); 

 • -de motie-Van Bommel over vrijlating van gewetensgevangenen in Azerbeidzjan (32735, nr. 140); 

 • -de motie-Van Bommel/Sjoerdsma over vrijlating van de Saudische blogger Badawi (32735, nr. 141); 

 • -de motie-Van Bommel over het beleid van China om familie en vrienden van Tibetanen die zichzelf uit protest in brand steken steeds harder aan te pakken (32735, nr. 142). 

(Zie notaoverleg van 15 juni 2015.) 

Op verzoek van de heer Sjoerdsma stel ik voor, zijn motie (32735, nr. 133) aan te houden. Op verzoek van de heer Van Bommel stel ik voor, zijn motie (32735, nr. 142) aan te houden. Op verzoek van de heer Voordewind stel ik voor, zijn motie (32735, nr. 134) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Servaes/Sjoerdsma (32735, nr. 131). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Servaes c.s. (32735, nr. 132). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (32735, nr. 135). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Voordewind (32735, nr. 136). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, Klein, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Knops c.s. (32735, nr. 137). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ten Broeke (32735, nr. 138). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de SGP, de VVD, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS en Van Vliet voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat de stemmen staken. 

De stemmen staken bij het tellen op deze wijze. Dit betekent dat er nu hoofdelijk gestemd moet worden, want officieel stemmen wij hier natuurlijk per persoon. 

In stemming komt de motie-Ten Broeke (32735, nr. 138). 

Vóór stemmen de leden: Krol, Kuzu, De Lange, De Liefde, Van der Linde, Lodders, Lucas, Van Miltenburg, Moors, Agnes Mulder, Anne Mulder, Neppérus, Nijkerken-de Haan, Van Oosten, Oskam, Öztürk, Potters, Rog, Ronnes, De Roon, Rutte, Schut-Welkzijn, Van der Staaij, Straus, Taverne, Teeven, Tellegen, Van Toorenburg, Van Veen, Veldman, Visser, Van Vliet, Aukje de Vries, Vuijk, Van Wijngaarden, Wilders, Van 't Wout, Ziengs, Zijlstra, Agema, Van Ark, Beertema, Berckmoes-Duindam, Bisschop, De Boer, Bontes, Bosma, Bosman, Ten Broeke, Bruins Slot, Van der Burg, De Caluwé, Tony van Dijck, Dijkgraaf, Remco Dijkstra, Duisenberg, Elias, Fritsma, Geurts, De Graaf, Graus, Van Haersma Buma, Harbers, Rudmer Heerema, Pieter Heerma, Helder, Van Helvert, Houwers, Keijzer, Van Klaveren en Knops. 

Tegen stemmen de leden: Koolmees, Kuiken, Van Laar, Leenders, Leijten, Maij, Marcouch, Van Meenen, Merkies, Mohandis, Monasch, Nijboer, Van Nispen, Ouwehand, Pechtold, Van Raak, Rebel, Recourt, Roemer, Samsom, Schouten, Schouw, Segers, Servaes, Siderius, Sjoerdsma, Slob, Smaling, Tanamal, Thieme, Van Tongeren, Ulenbelt, Van Veldhoven, Verhoeven, Vermeij, Voordewind, Voortman, Jan Vos, Mei Li Vos, Albert de Vries, Van Weyenberg, Wolbert, Ypma, Yücel, Arib, Bashir, Bergkamp, Berndsen-Jansen, Van Bommel, Bouwmeester, Cegerek, Van Dam, Van Dekken, Jasper van Dijk, Otwin van Dijk, Pia Dijkstra, Dik-Faber, Dikkers, Eijsink, Fokke, Van Gerven, Gesthuizen, Grashoff, Groot, Günal-Gezer, Hachchi, Hoogland, Jacobi, Jadnanansing, Karabulut, Kerstens, Klaver, Klein en Kooiman. 

De voorzitter: 

Ik constateer dat deze motie met 71 tegen 74 stemmen is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ten Broeke (32735, nr. 139). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, 50PLUS, Van Vliet en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Bommel (32735, nr. 140). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Bommel/Sjoerdsma (32735, nr. 141). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.