Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 99, item 26

26 Stemmingen moties Wet taken meteorologie en seismologie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet taken meteorologie en seismologie, 

te weten: 

  • -de motie-Smaling over een reactie op het rapport "Verstand op veilig" van het Rathenau Instituut (33802, nr. 17); 

  • -de motie-Madlener over het privatiseren van het KNMI (33802, nr. 18); 

  • -de motie-Van Tongeren over de gewenste cultuurverandering bij het KNMI (33802, nr. 19); 

  • -de motie-Van Tongeren over een herijking van de huidige methode van het KNMI om de magnitude vast te stellen (33802, nr. 20); 

  • -de motie-Agnes Mulder over een vergelijking met de risicoanalyse van Staatstoezicht op de Mijnen in 2013 van het Loppersumcluster (33802, nr. 21). 

(Zie vergadering van 18 juni 2015.) 

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Agnes Mulder stel ik voor, haar motie (33802, nr. 21) aan te houden. Op verzoek van de heer Smaling stel ik voor, zijn motie (33802, nr. 17) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Madlener (33802, nr. 18). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Tongeren (33802, nr. 19). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Tongeren (33802, nr. 20). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.