Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534200-VI nr. 13

34 200 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID OSKAM

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering haar gestelde doelstellingen omtrent het aantal vrijwilligers bij de Nationale Politie niet heeft kunnen waarmaken;

overwegende dat de inzet van vrijwilligers bij de politie serieus genomen moet worden en dat het een gemiste kans is dat de politie onvoldoende gebruikmaakt van haar vrijwilligers;

verzoekt de regering, voor de eerstvolgende begrotingsbehandeling van Veiligheid en Justitie de Kamer te rapporteren over hoe zij in 2016 haar gestelde doelstellingen omtrent het aantal vrijwilligers en de wijze waarop deze worden ingezet, gaat realiseren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Oskam