Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 99, item 30

30 Stemmingen moties Wet op de jeugdverblijven

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet op de jeugdverblijven, 

te weten: 

  • -de motie-De Graaf over het sluiten van alle internaten op islamitische grondslag (34053, nr. 27); 

  • -de motie-Kuzu over het reserveren van extra middelen voor het Gemeentefonds (34053, nr. 28); 

  • -de motie-Kuzu over het instellen van een fonds om jeugdverblijven te ondersteunen (34053, nr. 29). 

(Zie vergadering van 18 juni 2015.) 

In stemming komt de motie-De Graaf (34053, nr. 27). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Kuzu (34053, nr. 28). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Kuzu (34053, nr. 29). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.