Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534200-VI nr. 9

34 200 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID HELDER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de politie volgens een sociaal wetenschapper door het «ontbureaucratiseren» zou discrimineren, omdat er daardoor meer vrijheid zou zijn gekomen voor individuele agenten en daarmee meer ruimte voor discriminatie;

constaterende dat dit tot gevolg heeft dat de politie in Tilburg, al dan niet door middel van een pilot, moet werken met zogenaamde stopformulieren waarop moet worden ingevuld van welke afkomst degene is die zij aanhouden en de reden waarom zij de betreffende persoon aanhouden;

constaterende dat de regering inzet op lastenverlichting bij de politie en de zogenaamde stopformulieren juist een lastenverzwaring inhouden;

van mening dat een regering/Minister vierkant en pal achter zijn agenten hoort te staan;

verzoekt de regering om, deze beschuldiging van discriminatie en onnodige bureaucratisering aan het adres van de politie te stoppen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Helder