Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 99, item 14

14 Stemmingen moties Jaarverslag ministerie van Defensie 2014

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het jaarverslag van het ministerie van Defensie 2014, 

te weten: 

  • -de motie-Knops over de uitvoering van de motie-Van der Staaij (34200-X, nr. 9); 

  • -de motie-Hachchi/Knops over dechargeverlening onder voorwaarden (34200-X, nr. 10); 

  • -de motie-Hachchi c.s. over een realistische inschatting van de investeringen (34200-X, nr. 11); 

  • -de motie-Eijsink/Teeven over aanvullende middelen om ambities waar te maken (34200-X, nr. 12); 

  • -de motie-De Roon over beëindigen van deelname aan kleine missies in het kader van de internationale rechtsorde (34200-X, nr. 13); 

  • -de motie-De Roon over extra investeringen niet besteden aan het geldslurpende JSF-project (34200-X, nr. 14). 

(Zie wetgevingsoverleg van 17 juni 2015.) 

In stemming komt de motie-Knops (34200-X, nr. 9). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, 50PLUS, Van Vliet en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Hachchi/Knops (34200-X, nr. 10). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Hachchi c.s. (34200-X, nr. 11). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Eijsink/Teeven (34200-X, nr. 12). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-De Roon (34200-X, nr. 13). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en Van Vliet voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-De Roon (34200-X, nr. 14). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.