Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 99, item 8

8 Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

De voorzitter:

Ik stel voor, hedenmiddag ook te stemmen over de moties zoals ingediend bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de slotwet van het ministerie van Veiligheid en Justitie 2014 en over de aangehouden motie-Bergkamp/Pia Dijkstra (30420, nr. 215). 

Daartoe wordt besloten. 

Mevrouw Bergkamp (D66):

Voorzitter. Wij houden de motie op stuk nr. 215 graag aan. Deze staat op de stemmingslijst onder nummer 25: aangehouden motie ingediend bij het VAO Emancipatie. 

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Bergkamp stel ik voor, haar motie (30420, nr. 215) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten.