Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534200-VI nr. 12

34 200 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014

Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN KOOIMAN EN BERNDSEN-JANSEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Algemene Rekenkamer heeft geconcludeerd dat 99% van de beleidsuitgaven voor het rijksbrede preventiebeleid niet is onderzocht;

constaterende dat de Algemene Rekenkamer tevens heeft geconcludeerd dat voor de overige 1% geen goed onderzoek voorhanden is en dus de mate van het succes van het preventiebeleid onbekend is;

verzoekt de regering, middels een beleidsdoorlichting over 2015 inzicht te geven in de effectiviteit van het rijksbrede preventiebeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman

Berndsen-Jansen