Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534200-VI nr. 14

34 200 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014

Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN OSKAM EN BERNDSEN-JANSEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Galan Groep in 2013 de haalbaarheid van de bezuinigingen bij het OM tot 2018 heeft onderzocht;

overwegende dat het Openbaar Ministerie, omdat het naar eigen zeggen in zijn jaarverslag «op de randen van zijn kunnen» functioneert, de Galan Groep heeft gevraagd om een actualisering van het onderzoek;

overwegende dat deze actualisering reeds tot stand is gekomen en aangeboden is aan de Minister van Veiligheid en Justitie;

verzoekt de regering, het rapport nog voor de zomer aan de Kamer te zenden, voorzien van een beleidsreactie met zo nodig te nemen maatregelen van de zijde van de regering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Oskam

Berndsen-Jansen