Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534200-VI nr. 10

34 200 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID HELDER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er vanuit het Openbaar Ministerie alarm wordt geslagen dat de grenzen zijn bereikt aan wat het Openbaar Ministerie nog kan in de strijd tegen criminelen;

constaterende dat het Openbaar Ministerie door de bezuinigingen selectiever te werk moet gaan;

overwegende dat minder bezuinigen op het Openbaar Ministerie (5 miljoen euro vanaf 2015, oplopend tot 20 miljoen euro in 2017) nog altijd betekent dat er bezuinigd wordt;

verzoekt de regering, de voorgenomen extra bezuinigingen op het Openbaar Ministerie geen doorgang te laten vinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Helder