29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 596 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de rechter heeft bepaald dat artikel 53 in de cao Besloten Busvervoer geen rechtsgevolg heeft voor zzp'ers als zelfstandige marktdeelnemers, ondernemingen in de zin van artikel 101, lid VWEU;

verzoekt de regering, dit artikel in de cao Besloten Busvervoer op dit moment niet algemeen verbindend te verklaren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Naar boven