29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 594 MOTIE VAN HET LID KLEIN

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat zzp'ers belangrijk zijn voor onze economie;

verzoekt de regering, bij haar plannen voor lastenverlichting op arbeid de lasten voor zzp'ers niet te verhogen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein

Naar boven