29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 595 MOTIE VAN HET LID KLEIN

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de jeugdwerkloosheid nog altijd onaanvaardbaar hoog is;

overwegende dat veel oudere werknemers bereid zijn om vrijwillig eerder te stoppen met werken;

verzoekt de regering, verschillende mogelijkheden te onderzoeken om de oudere werknemer de vrijheid te geven eerder te stoppen met werken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat diens werkgever dan een jongere werknemer aanneemt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein

Naar boven