Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531765 nr. 118

31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 118 MOTIE VAN HET LID ELLEMEET C.S.

Voorgesteld 11 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het onduidelijk is hoe de nieuwe zorgplannen «Kwaliteit loont» financieel zullen uitpakken voor zowel de koopkracht van de burger als de overheidsfinanciën;

van mening dat een stijging van de zorgpremie effect kan hebben op de koopkracht en dat deze effecten in beeld gebracht moeten worden voordat de Kamer een oordeel kan vellen over de plannen;

verzoekt de regering, de plannen door te laten rekenen door het Centraal Planbureau op in ieder geval de koopkrachteffecten en budgettaire gevolgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ellemeet

Leijten

Bruins Slot