Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531765 nr. 123

31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 123 MOTIE VAN HET LID PIA DIJKSTRA C.S.

Voorgesteld 11 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er behoefte bestaat aan inzicht in de gevolgen van de 21 maatregelen uit de brief «Kwaliteit loont»;

verzoekt de regering, het Centraal Planbureau opdracht te geven tot het doen van een kwalitatieve en, waar mogelijk, een kwantitatieve analyse van de maatregelen uit de brief ten aanzien van:

  • de werking van het zorgstelsel als geheel;

  • de budgettaire gevolgen;

  • de verwachte effecten op (het gemiddelde niveau van) het eigen risico en de gemiddelde Zvw-premie;

verzoekt de regering tevens, de Kamer over de uitkomsten van deze analyse voor 1 april aanstaande te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pia Dijkstra

Van der Staaij

Slob